Τηλεφώνημα για βόμβα

Ένα τηλεφώνημα έλαβε μια ιστοσελίδα από άγνωστο και τον ενημέρωσε ότι στο Εφετείο Αθηνών έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός