Δωρεά στο Πανεπηστήμιο της Κύπρου

Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου ένας άνθρωπος έδωσε δωρεά 400.000 ευρό και ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο αποφάσισε όλο το ποσό να δοθεί στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών και να μοιραστεί σε φοιτητές ανάλογα με τις ανάγκες του.